Zo zien wij het

Missie
Wij bieden onze medewerkers een passende werkplek, waar zij met veel plezier werken en waarvan zij met een goed gevoel naar huis gaan.

Visie
Wij geloven dat een mens kan groeien vanuit een duidelijke, veilige en fijne werkplek met voldoende aandacht voor het individu. We werken daarom in kleine groepen en sluiten aan bij de eigenheid van een persoon. Ieder mens is immers uniek en wil op zijn of haar eigen manier richting geven aan het leven en dus ook het werken bij Drok Dwaande. Samen gaan we op zoek naar passende activiteiten, die aansluiten bij de behoeften en de mogelijkheden van de medewerker. We laten onze medewerkers in hun waarde en zij bepalen in grote lijnen de activiteiten en het tempo waarin zij hier aan deelnemen. Werkdruk wordt vermeden. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers in alle rust kunnen werken en trots kunnen zijn op het resultaat. Plezier in het werk staat voorop!

“Salang wy mar wille hawwe yn ús wurk, dat jildt foar elkenien!”

De werkbegeleider ondersteunt waar nodig, motiveert, stimuleert, complimenteert en werkt mee binnen de groep. De werkbegeleider zorgt voor een goede sfeer in de groep en is zich bewust van de voorbeeldfunctie die hij/zij vervult.

“Drok Dwaande. Mei elkoar, foar elkoar!”

Ons uitgangspunt is dat iedereen gelijkwaardig is, daarom spreken we over werk.
Werk voor en door mensen met een bijzondere zorgvraag die (nog) niet mee kunnen komen in het reguliere arbeidsproces. Onder werk verstaan wij dagbesteding, daginvulling en arbeidstoeleiding.

Drok Dwaande ondersteunt en stimuleert met als doel:
Met plezier zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken en te leven.

We werken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Dit wil zeggen dat we – waar mogelijk – samenwerken met ouders, vertegenwoordigers en overige professionals om een zo stabiel mogelijk draagvlak te creëren voor onze medewerkers.

(Laatste update december 2021)