Privacyverklaring

Om de zorg goed uit te kunnen voeren en te monitoren registreert Drok Dwaande (persoons)gegevens. Hierbij houden we ons aan de wet, de zogenoemde AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hoe wij dit doen hebben we vastgelegd in ons privacy regelement. Klik hier voor meer informatie.

Ook voor onze website bezoekers hebben we een privacyreglement. Klik hier voor meer informatie.

(Laatste update december 2021)